topmenu topmenu topmenu topmenu
 
Produkty
FAQ


 
Newsletter
DODAJ
 
 

 
Szybki kontakt
WYŚLIJ
 
NASZ ADRES:
ATON-HT S.A.
ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
tel. + 48 71 70 711 82
 
 
Typoszereg ATON HR
Typoszereg ATON HR
Procesy prowadzone w atmosferze utleniającej


ZASTOSOWANIE:

  • unieszkodliwianie zanieczyszczeń pochodzenia naftowego (oczyszczanie piasku, gruntu i innych materiałów);
  • unieszkodliwianie odpadów zwierających włókna azbestowe.
 
 
Typoszereg ATON BW
Procesy prowadzone w atmosferze redukującej.
ZASTOSOWANIE:
  • unieszkodliwianie substancji organicznych, takich jak: odpady weterynaryjne, poubojowe, mięsne, żywnościowe, z przemysłu drobiarskiego, osady ściekowe.
 
 
Typoszereg ATON MOS
Oczyszczanie i utlenianie gazów poprocesowych oraz usuwanie odorów.


ZASTOSOWANIE:

 

  • utlenianie zanieczyszczeń organicznych, powstałych w wyniku spalania paliw alternatywnych i konwencjonalnych;
  • redukcja uciążliwych odorów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ATON-HT S.A. | Sitemap | TAGI: