topmenu topmenu topmenu topmenu
 
Produkty
FAQ


 
Szybki kontakt
WYŚLIJ
 
NASZ ADRES:
ATON-HT S.A.
ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
tel. + 48 71 70 711 82
 
 
Lista wszystkich odpadów
A. A. A.


02 01 08*
06 07 01*
06 13 04*
06 13 01*
07 04 80*
10 11 81*
10 13 09*
13 03 01*
15 01 10*
16 01 11*
16 02 12*
16 01 09*
16 02 10*
17 06 01*
17 06 05*
17 05 03*
17 05 04*
17 05 05*
17 09 02*
18 01 01
18 01 02*
18 01 03*
18 01 04
18 01 06*
18 01 07
18 01 08*
18 01 09
18 01 10*
18 01 80*
18 01 81
18 01 82*
18 02 01
18 02 02
18 02 03
18 02 05*
18 02 06
18 02 07*
18 02 08
19 08 02
19 08 05
20 01 31*
20 01 32
azbest
Chemikalia
chloroorganika
Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania
eternit
inne niż wymienione w 18 01 06
Inne odpady
Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przenies
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne - odpady farmakologiczne
Leki inne niż wymienione w 18 01 08 - odpady farmakologiczne
Leki inne niż wymienione w 18 02 07 - odpady farmakologiczne
Leki inne niż wymienione w 20 01 31 18 02 07*
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
materiały izolacyjne zawierające azbest
materiały konstrukcyjne zawierające azbest
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
Nieorganiczne środki ochrony roślin
o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia
oczyszczanie gazów poprocesowych
oczyszczanie piasku z węgla brunatnego
Odpady amalgamatu dentystycznego
odpady chlorowe
odpady farmakologiczne
odpady medyczne
odpady szpitalne
odpady weterynaryjne
odpady z przetwarzania azbestu
odpady zawierające azbest
odpady zawierające azbest ( z hutnictwa szkła)
odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych
Odpady zawierające PCB
Odpady zawierające pestycydy
okładziny hamulcowe zawierające azbest
Oleje i ciecze zawierające PCB
Oleje zawierająca PCB
opakowania po substancjach niebezpiecznych 13 01 01*
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
osady
osady ściekowe i skratki
PCB
piasek zanieczyszczony olejami
piasek zanieczyszczony przepracowanymi olejami silnikowymi
piasek zanieczyszczony ropą
płyty eternitowe
podkłady)
podpaski
polichlorowane bifenyle
Przeterminowane środki ochrony roślin
szlamy
tabletki
usuwanie odorów
w tym odczynniki chemiczne
zanieczyszczenia pochodzenia naftowego
zawierające substancje niebezpieczne
ziemia zanieczyszczona olejami
ziemia zanieczyszczona ropą
ziemia zanieczyszczona związkami organicznymi pochodzenia naftowego
Zużyte elementy zawierające PCB
Zużyte urządzenia elektryczne zawierające PCB
zużyte urządzenia zawierające azbest
że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ATON-HT S.A. | Sitemap | TAGI: