topmenu topmenu topmenu topmenu
 
Produkty
FAQ


 
Newsletter
DODAJ
 
 

 
Szybki kontakt
WYŚLIJ
 
NASZ ADRES:
ATON-HT S.A.
ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
tel. + 48 71 70 711 82
 
 
Typoszereg ATON BW
A. A. A.

Urządzenia ATON BW przeznaczone są do unieszkodliwiania odpadów biologicznych w atmosferze redukującej, w skoncentrowanym polu mikrofalowym.
Rys. Szkic wnętrza urządzeniaProces rozpoczyna się od aplikacji odpadu do komory zasypowej, ręcznie lub transporterem mechanicznym. Obsługa urządzenia nie ma kontaktu z zanieczyszczeniem przez cały czas trwania procesu.
Następnie odpad trafia do bloku wstępnego przygotowania materiału – rozdrobnienia lub suszenia, gdzie jest ujednolicany  (ziarno do 25mm). Tak przygotowany materiał kierowany jest do komory atonizacji.
Unieszkodliwianie odbywa się w ściśle określonej temperaturze, zdefiniowanej
w przedziale 650 – 1000ºC. Proces przebiega w warunkach redukcyjnych, w niedoborze tlenu (brak czynnika utleniającego blokuje możliwość zainicjowania procesu spalania) i w lekkim podciśnieniu (około 0 – 100Pa poniżej ciśnienia atmosferycznego).

Drugim segmentem urządzenia ATON BW jest ATON MOS, do którego kierowane są wysokokaloryczne (ze względu na zawartość lotnych związków organicznych) gazy, powstałe w procesie atonizacji. Proces ich utleniania prowadzony jest w wysokiej temperaturze (około 800 – 1200ºC), przy udziale dozowanego powietrza oraz w kontakcie z pseudokatalitycznym złożem ceramicznym. W wyniku oczyszczania, gazy po wychłodzeniu nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Dodatkowo poziom emisji CO2 jest jedynie generowany przez odpad, bez dodatkowego źródła w postaci paliwa.
W wyniku procesu w urządzeniu ATON BW pozostaje około kilku do kilkunastu procent (w zależności od morfologii odpadu) materiału, zredukowanego do formy węglowo-mineralnej zwanej ATONIZATEM, który może być stosowany jako komponent nawozów roślinnych.

WSTECZ DO GÓRY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ATON-HT S.A. | Sitemap | TAGI: