topmenu topmenu topmenu topmenu
 
Produkty
FAQ


 
Newsletter
DODAJ
 
 

 
Szybki kontakt
WYŚLIJ
 
NASZ ADRES:
ATON-HT S.A.
ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
tel. + 48 71 70 711 82
 
 
Typoszereg ATON HR
A. A. A.

Typoszereg ATON HR


Urządzenia typu ATON HR doskonale neutralizują szkodliwe związki w atmosferze utleniającej, w skoncentrowanym polu mikrofalowym.Rys. Szkic wnętrza urządzenia


   
Warunki panujące wewnątrz urządzenia są ściśle powiązane z rodzajem materiału i warunkami procesowymi. Istnieje możliwość sterowania temperaturą w zakresie do 1200ºC, z dokładnością do wskazań aparatury pomiarowej. Ilość dostarczanego powietrza (lub innego gazu procesowego) jest regulowana automatycznie, zgodnie z wprowadzonymi parametrami technologicznymi. 


Główny element urządzenia stanowi obrotowy bęben ceramiczny, wyposażony w generatory koncentrujące pole mikrofalowe na materiale poddawanym obróbce termicznej. Walec poziomo obraca się wokół własnej osi, dzięki czemu materiał jest mieszany równomiernie, co skraca czas trwania procesu. 


Po oczyszczeniu materiał zostaje wyprowadzony na zewnątrz urządzenia, zaś gazy poprocesowe kierowane są do cyklonu. Następuje oddzielenie materiałów sypkich od lotnych. 


Gorące gazy trafiają do wnętrza segmentu ATON MOS, w którym dochodzi do oczyszczenia gazów w temperaturze ok. 1000ºC. Po opuszczeniu tej części reaktora następuje gwałtowne obniżenie temperatury gazów w rekuperatorze woda – powietrze. Podgrzana woda może zostać wykorzystania do celów technicznych. 


Dalszy etap to przejście jeszcze ciepłych gazów przez drugi rekuperator: powietrze – powietrze, w celu dalszego ochłodzenia gazów wylotowych. W tym reaktorze odzyskane ciepło jest zawracane do procesu.


Urządzenia ATON HR, dzięki elastyczności i łatwości sterowania trzema podstawowymi parametrami prowadzenia procesu (temperaturą, ilością i jakością dostarczanej atmosfery) mogą być stosowane w wielu dziedzinach. Po oczyszczeniu materiały mogą być ponownie używane, nie stanowiąc żadnego zagrożenia dla ludzi i środowiska.

WSTECZ DO GÓRY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ATON-HT S.A. | Sitemap | TAGI: