topmenu topmenu topmenu topmenu
 
Produkty
FAQ


 
Newsletter
DODAJ
 
 

 
Szybki kontakt
WYŚLIJ
 
NASZ ADRES:
ATON-HT S.A.
ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
tel. + 48 71 70 711 82
 
 
ATON HR - A
A. A. A.

ATON HR-A

Zastosowanie: zanieczyszczenia azbestoweTechnologia:

W pierwszym etapie następuje kruszenie materiału zanieczyszczonego azbestem (zarówno odpadów miękkich jak i twardych). Rozdrabnianie odbywa się w szczelnym układzie, dodatkowo zabezpieczonym pianą wewnątrz zamkniętej komory kruszącej.

 

Schemat urządzenia ATON HR-AParametry techniczne: 

Rys.  Kruszarka do odpadów twardych

 

 

 Rys.   Urządzenie do kruszenia odpadówTak przygotowany materiał jest transportowany podajnikiem wibracyjnym, podwójnie osłoniętym szczelnymi powłokami, zabezpieczającymi przed niekontrolowanym przedostawaniem się włókien do środowiska naturalnego.

W trakcie transportu dozowany jest dodatek alkaiczny, obniżający temperaturę przemiany krystalicznej azbestu. Zmieszany materiał dostarczany jest do komory mikrofalowej. W temperaturze około 900 – 950ºC następuje zmiana struktury krystalicznej azbestu. Ze szkodliwych włókien zostaje on przeobrażony w formę amorficzną (bezpostaciową).  
Aby zabezpieczyć gazy poprocesowe przed ewentualnym przedostaniem się drobinek materiału zawierającego azbest, na końcu układu zamontowano segment ATON MOS.
     
Rys.  Odpady zawierające azbest w trakcie procesu nagrzewania mikrofalami


 
Rys.  Materiał zawierający włókna szkodliwe azbestowe – eternit.

 

 Rys.  Produkt unieszkodliwiania azbestu pozbawiony struktury włóknistej - ATONITProces jest bezodpadowy – w jego wyniku uzyskuje się użyteczny produkt: ATONIT, który może być stosowany przede wszystkim w budownictwie. Jest to materiał o strukturze podobnej do pumeksu, porowaty o dużej powierzchni cząstek i łatwy do kruszenia. Nie jest toksyczny, nie posiada niebezpiecznych włókien i może być stosowany np. jako dodatek do betonów, oraz w technologiach budowy dróg. ATONIT posiada pozytywne opinie  Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego oraz Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera.

WSTECZ DO GÓRY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ATON-HT S.A. | Sitemap | TAGI: odpady zawierające azbest odpady z przetwarzania azbestu odpady zawierające azbest ( z hutnictwa szkła) okładziny hamulcowe zawierające azbest zużyte urządzenia zawierające azbest materiały izolacyjne zawierające azbest materiały konstrukcyjne zawierające azbest odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych płyty eternitowe azbest eternit 06 07 01* 06 13 04* 10 11 81* 16 01 11* 16 02 12* 17 06 01* 17 06 05* 10 13 09*