topmenu topmenu topmenu topmenu
 
Produkty
FAQ


 
Newsletter
DODAJ
 
 

 
Szybki kontakt
WYŚLIJ
 
NASZ ADRES:
ATON-HT S.A.
ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
tel. + 48 71 70 711 82
 
 
ATON HR - Cl
A. A. A.

ATON HR-Cl


Zastosowanie: zanieczyszczenia chloroorganiczne


Technologia: 


W pierwszym etapie procesu następuje wstępne podgrzanie materiału do temperatury około 400ºC. Proces prowadzony jest w stechiometrycznym niedomiarze powietrza. Źródłem energii potrzebnej do zainicjowania procesu jest ATON MOS. Następuje wymiana ciepła między gorącymi i unieszkodliwionymi gazami a świeżą porcją materiału aplikowanego do urządzenia.
Wstępnie podgrzany materiał transportowany jest do obrotowego pieca ATON HR, gdzie w stechiometrycznym nadmiarze powietrza zachodzi proces unieszkodliwiania inicjowany polem mikrofalowym.
Schemat urządzenia ATON HR-Cl
Urządzenie ATON HR-Cl


Oczyszczony materiał zostaje przetransportowany na zewnątrz układu. Po wychłodzeniu może zostać zawrócony w miejsce wydobycia, bez zagrożenia dla środowiska naturalnego.
Gazy uwalniane podczas całego procesu są oczyszczane w bloku ATON MOS, który stanowi integralny element układu ATON HR-Cl. Strumień oczyszczonych i gorących gazów jest cennym źródłem energii i może zostać zagospodarowany w zależności od potrzeb klienta w kierunku produkcji gorącej wody, energii elektrycznej (wykorzystanie silników Stirlinga) lub pary technologicznej.

 

Parametry techniczne

 

 

WSTECZ DO GÓRY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ATON-HT S.A. | Sitemap | TAGI: Oleje zawierająca PCB Oleje i ciecze zawierające PCB Zużyte elementy zawierające PCB Zużyte urządzenia elektryczne zawierające PCB Odpady zawierające PCB Odpady zawierające pestycydy Nieorganiczne środki ochrony roślin Przeterminowane środki ochrony roślin Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych PCB polichlorowane bifenyle chloroorganika odpady chlorowe opakowania po substancjach niebezpiecznych 13 01 01* 13 03 01* 16 01 09* 16 02 10* 17 09 02* 02 01 08* 06 13 01* 07 04 80* 15 01 10*