topmenu topmenu topmenu topmenu
 
Produkty
FAQ


 
Newsletter
DODAJ
 
 

 
Szybki kontakt
WYŚLIJ
 
NASZ ADRES:
ATON-HT S.A.
ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
tel. + 48 71 70 711 82
 
 
ATON HR - U
A. A. A.

ATON HR-U 


Zastosowanie: osady ściekowe (komunalne i przemysłowe)


Technologia: 


Linia technologiczna rozpoczyna się od wstępnego podgrzania i usunięcia pozostałej w materiale wody (PreHeater). Następnie materiał jest transportowany do mikrofalowego pieca obrotowego, gdzie odbywa się proces zasadniczy.
Uwalniane gazy są przesyłane do komory oksydacyjnej a następnie do bloku oczyszczania, z wykorzystaniem metody mikrofalowej MOS. 


Schemat urządzenia ATON HR-U


Urządzenie ATON HR-U


Organiczne składniki materiału ulegają redukcji do zawartości kilku/kilkunastu procent węgla w strukturach organicznych. Składniki mineralne i metale pozostają w masie stałej.
Atonizat znajduje zastosowanie rolnicze lub jako kruszywo pod drogi i nasypy kolejowe oraz materiał izolacyjny na składowiskach odpadów.
Drugim produktem poprocesowym jest strumień oczyszczonych gazów, które stanowią cenne źródło energii.

WSTECZ DO GÓRY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ATON-HT S.A. | Sitemap | TAGI: osady ściekowe i skratki szlamy osady 19 08 05 19 08 02