topmenu topmenu topmenu topmenu
 
Produkty
FAQ


 
Newsletter
DODAJ
 
 

 
Szybki kontakt
WYŚLIJ
 
NASZ ADRES:
ATON-HT S.A.
ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
tel. + 48 71 70 711 82
 
 
Typoszereg ATON MOS
A. A. A.

Urządzenia ATON MOS skutecznie oczyszczają gazy poprocesowe
z zanieczyszczeń organicznych. Technologia bazuje na chronionej zgłoszeniem patentowym metodzie MOS (Microwave Oxidation System).


Rys. Szkic wnętrza urządzenia


Urządzenie składa się z wypełnionej złożem ceramicznym komory procesowej, przez które transmitowane są gazy poddawane oczyszczaniu.
Komora jest wyposażona w zespół generatorów mikrofalowych, których rozmieszczenie gwarantuje jednorodność pola mikrofalowego w obszarze prowadzonego procesu.
Kształtki ceramiczne, stanowiące wypełnienie reaktorów, są wykonane z materiału opracowanego specjalnie na potrzeby spółki ATON-HT. Wykazuje on dużą zdolność do pochłaniania mikrofal i transmitowania energii w formie ciepła do gazów.
Dodatkowo ceramika posiada właściwości katalityczne: wpływa na szybkość zachodzących reakcji utleniania oraz powoduje redukowanie się niektórych jonów.
Temperatura, w której następuje proces oksydacji, utrzymywana jest na poziomie zapewniającym wysoką sprawność (1000 – 1200ºC), nie doprowadzając do utleniania azotu z powietrza. 

Transport gazów przez złoże odbywa się w sposób turbulentny, zapewniając dłuższy czas przebywania gazów w obszarze oddziaływania pola mikrofalowego.

Rys. wykresy redukcji gazów (LZO – opony, CO – TNT, NOx – TNT)

Rozwiązanie ATON MOS znalazło szerokie pole zastosowań na płaszczyźnie unieszkodliwiania szkodliwych zanieczyszczeń gazowych oraz neutralizacji uciążliwych odorów. Brak dodatkowego źródła emisji – paliwa grzewczego – zapewnia niski poziom emisji gazów cieplarnianych.

WSTECZ DO GÓRY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ATON-HT S.A. | Sitemap | TAGI: