topmenu topmenu topmenu topmenu
 
Produkty
FAQ


 
Newsletter
DODAJ
 
 

 
Szybki kontakt
WYŚLIJ
 
NASZ ADRES:
ATON-HT S.A.
ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
tel. + 48 71 70 711 82
 
 
ATON BW - G
A. A. A.

Zastosowanie: odpady cateringowe

Technologia:

Odpady, w opakowaniach transportowych lub luzem, wprowadzane są do układu poprzez zasyp.
W dalszym etapie następuje wstępne ogrzanie materiału w celu osuszenia materiału o charakterze biologicznym. Tak przygotowany materiał jest transponowany do mikrofalowej komory atonizacji.
Wewnątrz komory odbywa się proces termicznej degradacji materiału organicznego, w atmosferze stechiometrycznego niedoboru powietrza. Temperatura utrzymywana jest na poziomie 650 – 700ºC, zapewniając tym samym redukcję materii organicznej.  Produktem tego procesu są wysokokaloryczne gazy oraz niewielka ilość frakcji stałej, złożonej z węgla oraz substancji mineralnych. Uwalniane gazy są oczyszczane w mikrofalowym segmencie ATON MOS. Energia gazów opuszczających urządzenie może być wykorzystana do podgrzania wody lub powietrza, w zależności od potrzeb klienta.Urządzenie ATON BW-GStały materiał poprocesowy (po redukcji około 80%, w zależności od zawartości szkła i metalu balastowego) stanowi materiał nieszkodliwy dla środowiska naturalnego.


Parametry techniczne

WSTECZ DO GÓRY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ATON-HT S.A. | Sitemap | TAGI: