topmenu topmenu topmenu topmenu
 
Produkty
FAQ


 
Newsletter
DODAJ
 
 

 
Szybki kontakt
WYŚLIJ
 
NASZ ADRES:
ATON-HT S.A.
ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
tel. + 48 71 70 711 82
 
 
ATON BW - M
A. A. A.

ATON BW-M

Zastosowanie: odpady medyczne


Technologia:


W pierwszym etapie materiał jest rozdrabniany do frakcji 25mm, po czym wędruje do komory atonizacji, w której odbywa się etap drugi. Materiał zostaje nagrzany z wykorzystaniem pola mikrofalowego do temperatury min. 850ºC , w niedoborze tlenu, w wyniku czego zachodzi proces atonizacji.


Rys. Zdjęcia prototypu reaktora Aton 500 BW.
Produktem tego procesu są wysokokaloryczne gazy oraz niewielka ilość frakcji stałej, złożonej z węgla oraz substancji mineralnych. Uwalniane gazy są oczyszczane w mikrofalowym segmencie ATON MOS. Energia gazów opuszczających urządzenie może być wykorzystana do podgrzania wody lub powietrza. Skuteczność odzyskiwanej energii zależy od rodzaju odpadu.
Urządzenie montowane jest w standardowym kontenerze, który może być ustawiony w pobliżu miejsca wytwarzania odpadów, np.  przy szpitalu.

ATON BW-M pozwala na szybką atonizację odpadów wprowadzanych do komory zasypowej w workach foliowych.

Urządzenie jest obsługiwane przez jedną osobę, zaś proces sterowany jest automatycznie.Parametry techniczne

WSTECZ DO GÓRY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ATON-HT S.A. | Sitemap | TAGI: Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania Inne odpady które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przenies o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki podpaski podkłady) Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 Chemikalia w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne Chemikalia w tym odczynniki chemiczne inne niż wymienione w 18 01 06 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne - odpady farmakologiczne Leki inne niż wymienione w 18 01 08 - odpady farmakologiczne Odpady amalgamatu dentystycznego Leki cytotoksyczne i cytostatyczne - odpady farmakologiczne Leki inne niż wymienione w 20 01 31 odpady medyczne odpady szpitalne odpady farmakologiczne tabletki odpady weterynaryjne 18 01 01 18 01 02* 18 01 03* 20 01 32 20 01 31* 18 02 08 18 02 07* 18 02 06 18 02 05* 18 02 03 18 02 02 18 02 01 18 01 82* 18 01 81 18 01 80* 18 01 10* 18 01 09 18 01 08* 18 01 07 18 01 06* 18 01 04